Hyppigt stillede spørgsmål

Hvad er Agile Games Nights?

En Agile Games Night er et - på moderne dansk - “meetup”, hvor mennesker mødes for at lære noget sammen. Arrangementerne tilstræbes tilrettelagt sådan, at der er både en teoretisk del og en praktisk del.

Hvad er baggrunden for initiativet?

Søren Weiss oplevede i forbindelse med træning af mere end 1.000 kursister i snesevis af teams i perioden fra 2010-2013, at det gjorde en kæmpe positiv forskel, når den traditionelle Powerpoint-undervisning kunne suppleres - eller endda delvist erstattes - af øvelser og spil. Sidstnævnte medførte et boost i kreativitet, indlevelse og engagement blandt kursisterne. Disse observationer medførte en fascination i brugen af øvelser og spil i læringsmiljøer. Søren besluttede sig for at ville dele sine nyvundne erfaringer med andre, og han etablerede Agile Games Night. Missionen med Agile Games Night er at inspirere og bidrage til læring af LEAN/Agile-tænkning gennem afholdelse af pro bono arrangementer.

Hvor i landet afholdes Agile Games Nights?

I Aarhus og København. Arrangementerne afholdes i virksomheder og organisationer, der har en interesse i at arbejde agilt.

Hvor ofte afholdes Agile Games Nights?

Typisk to til fire gange om året i Aarhus og tilsvarende i København.

Hvor lang tid varer en Agile Games Night?

Typisk varighed er tre timer, typisk fra kl. 17-20.

Hvad koster det at deltage?

Det er gratis at deltage. Der opkræves et gebyr ved manglende fremmøde eller ved sen aflysning.

Hvad gør jeg, hvis jeg har tilmeldt mig, men alligevel ikke kan komme ?

Hvis du har tilmeldt dig, men alligevel ikke kan komme, så anbefaler vi, at du forærer din billet til nogen, der kan få glæde af den.

Hvor mange deltager?

Til nogle arrangementer deltager der ca. 20 personer. Til andre arrangementer deltager over 100 personer. Deltagerantal varierer bl.a. afhængig af bredden på aftenens emne. Billetter distribueres efter “først til mølle” princippet. Der etableres en venteliste, såfremt arrangementet overbookes.

Hvad med forplejning?

Der vil vanligt være forplejning, typisk en sandwich og en sodavand inkluderet i arrangementet. Dette vil fremgå af invitationen.

Hvordan kommer jeg i kontakt med deltagere fra tidligere Agile Games Nights?

Dette er muligt i den lukkede facebookgruppe.

Kan vi holde en Agile Games Night i min virksomhed?

Ja, det er muligt at afholde et skræddersyet arrangement til dit team, afdeling eller virksomhed. Dette er særlig velegnet til teams, der holder teamdag, inspirationsworkshops, teambuilding, kick-off, opstart at agile teams osv. Honorar aftales pr. arrangement.

Hvilke emner har været på programmet på tidligere Agile Games Nights?

Se eksempler på tidligere arrangementer her.

Hvilke emner planlægges til fremtidige Agile Games Nights?

Se denne liste.

Her kan du følge med

På de sociale medier

Facebook icon
Instagram icon
Email icon
Website icon
YouTube icon
LinkedIn icon

© 2023 Agile Games Night™

Intuit Mailchimp logo